Start bouw in zicht !!!!!

Start bouw in zicht !!!!!

is Begin bouw in zicht! Start bouw van het eerste hof in / van Oldenzaal komt in zicht nu ruim 90% van de beschikbare woningen zijn / worden verkocht.  Op dit moment (19 april 2023) is er nog één woning waar geen reservering op rust, woning nummer 14.  Dat vormt...
Wij gaan bouwen !!!!!

Wij gaan bouwen !!!!!

Het begin is er !!! Op 9 februari 2023 is/wordt het bouwbord onthuld. Daarop is voor iedereen zichtbaar dat op het inmiddels bouwrijp gemaakte kavel het eerste noabershof van Oldenzaal gerealiseerd gaat worden.  Het hof zal de naam gaan dragen van Thijsniederhof. ...
Verkoopproces hofwoningen van start!

Verkoopproces hofwoningen van start!

Verkoop hofwoningen gaat van start. In de afgelopen maanden heeft iedereen kunnen zien dat het kavel aan de Thijsniederweg bouwrijp is gemaakt voor de realisatie van het eerste noabershof in Oldenzaal. In de volksmond ook wel bekend staand als Knarrenhof.  Het...
Het bouwrijp maken is gestart !!

Het bouwrijp maken is gestart !!

Het bouwrijp maken is gestart ! Op 22 augustus, dus direct na de bouwvakvakantie, zijn de eerste werkzaamheden verricht om ons kavel bouwrijp te maken. Er is geëgealiseerd en er zijn piketpaaltjes geplaatst.  Daarmee is een eerste zichtbaar bewijs geleverd voor de...