Hoe?

Noabershof Olnzl werkt samen met stichting Knarrenhof®. Knarrenhof® is een landelijke stichting met als doel de bouw van levensloopbestendige woningen voor woongroepen mogelijk te maken. Lees meer over de landelijke organisatie Knarrenhof® op hun website.

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. Wij willen zorgen dat je zo lang mogelijk onafhankelijk kunt blijven wonen en leven. Wees dus de baas over jouw eigen toekomst en organiseer jouw eigen 3e levenshelft.

Initiatiefgroep

In 2016 onderzochten Otto Engels en Henk Köiter de mogelijkheid om als vitale senioren te wonen op een manier die voor hun aantrekkelijk was. In de periode voorafgaand aan de eerste informatiebijeenkomst hebben de initiatiefnemers zich grondig verdiept in de verschillende vormen van wonen waarvan Noaberschap een kenmerk is. Op basis hiervan hebben zij gekozen voor aansluiting bij de stichting Knarrenhof®. Naar aanleiding van die eerste bijeenkomst bleek dat er in Oldenzaal e.o. voldoende belangstelling was voor wonen in een knarrenhof.

Locatie

De eerste opdracht was om een locatie te vinden die voldeed aan de wensen en eisen van Knarrenhof®. Na grondige voorselectie werd in 2019 de huidige locatie Thijsniederweg gekozen als woonplek voor het eerste Noabershof Olnzl.

Voorbereiding voor het bouwen

Ondersteund door onze contactpersoon bij Knarrenhof® werkt het bestuur sindsdien aan alle lokale aspecten die van belang zijn voor de realisatie van een NHO. Denk hierbij aan geregeld overleg met verschillende afdelingen van de gemeente, afstemming met de buren in de directe nabijheid, NHO onder de aandacht brengen van de Oldenzaalse gemeenschap, de ingeschreven belangstellenden op de hoogte houden d.m.v. een nieuwsbrief, bijeenkomsten, contacten onderhouden met onze samenwerkingspartners.

Het bouwproces

Nadat de locatie definitief is vastgesteld, wordt door het team van Knarrenhof® op verschillende terreinen actie ondernomen om tot een NHO te komen. Contacten met de gemeente, de WBO, het voorbereiden van alle aspecten van het toekomstige bouwproces, dit alles om naar verwachting eind 2022/begin 2023 te kunnen starten met de bouw.

De verwachting is dat, als alles voorspoedig verloopt, de woningen aan de Thijsniederweg in 2023 opgeleverd worden.

Wil je lid worden?

Dat kan!  Maar,…………. om bij ons lid te worden moet je eerst landelijk inschrijven bij Knarrenhof. Daarvoor betaal je eenmalig een inschrijfgeld. Daarna kun je je aanmelden als lid van de lokale vereniging Noabershof Olnzl.  Meld je belangstelling via het contactformulier op deze site.

Als lid van onze vereniging heb je voorrang bij het toewijzen van een woning. D.w.z. voorrang boven mensen die geen lid zijn van onze vereniging maar zich wel landelijk hebben ingeschreven bij Knarrenhof.