Ons doel

Waar staan we voor?

Als vereniging Noabershof Olnzl, NHO, willen we een manier van wonen realiseren waarin mensen een huis bewonen waarin ze zich prettig voelen, in een directe omgeving die bij hen past. Levensloopbestendigheid en duurzaamheid zijn kenmerken van de huizen.

Bewoners van een Noabershof kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen in hun eigen huis, zonder afhankelijk te zijn van hulp van familie, vrienden of externe zorg, zonder inleveren van privacy. Als bewoner omzien naar je buren, oog hebben voor elkaar, het leuk vinden om samen activiteiten te ondernemen, bereid zijn je bijdrage te leveren aan het in stand en leefbaar houden van het hof zijn aspecten waaraan de toekomstige bewoners zich verbinden.

Waar gaan we voor?

Op korte termijn wordt hard gewerkt aan het realiseren van een Noabershof in Oldenzaal, in de wijk de Thij. Door de bestuursleden wordt, in nauwe samenwerking met de landelijke stichting Knarrenhof®, gestaag doorgewerkt om dit eerste hof tussen nu en twee jaar van de grond te krijgen.

Afhankelijk van de belangstelling van mogelijke bewoners is het doel om, na realisatie van het hof aan de Thijsniederweg, in iedere wijk van Oldenzaal een hof te realiseren. Het eerste hof richt zich op bewoning door 50+ers, voor andere hoven is een andere samenstelling van de bewoners mogelijk. Te denken valt aan een meer-generatie hof, een hof dat bewoond wordt door een combinatie van mensen die meer en minder behoefte hebben aan ondersteuning.

Wat geloven wij?

Wij geloven dat wonen in een Noabershof het leven in de 3e levensfase aangenamer maakt. Door onderdeel te zijn van een groep bewoners die gekozen hebben om om te zien naar hun buren, kun je langer zelfstandig blijven wonen, meer zelfredzaam zijn, en is het gemakkelijker deel te zijn van een sociale groep. Vereenzaming en sociaal isolement komen minder voor als je in een Noabershof woont. Wij geloven dat er voldoende mensen zijn die op deze manier willen wonen, en hun steentje willen bijdragen aan de mensen die om hun heen wonen.

Wat beloven wij?

Op basis van gerealiseerde Knarrenhoven in Zwolle en Hardenberg durven wij te beloven dat er op enige termijn een eerste Oldenzaalse Noabershof bewoond kan gaan worden, in overeenstemming met de opvattingen die in theorie en praktijk uitgedragen worden door de landelijke stichting Knarrenhof®. Als de toenemende belangstelling na het realiseren van een hof in Oldenzaal net zo verloopt als in Zwolle en Hardenberg, hebben we er alle vertrouwen in dat ook in andere wijken in Oldenzaal een Noabershof mogelijk zal zijn.

Wil je meer weten?

Stel ons jouw vragen, we beantwoorden ze graag!