Thijsniederhof

Het eerste Noabershof in Oldenzaal is een feit!

Met ingang van juni 2024 nemen de bewoners van het Thijsniederhof hun nieuwe woning officieel in gebruik. De aanloop naar dit moment is een lange en op veel momenten ook een lastige geweest. Maar geloof in (in de noodzaak van) dit woonconcept  en doorzettingsvermogen van de vereniging Noabershof Olnzl heeft tot dit resultaat geleid.

Het begin…

Op de bijeenkomst van 21 september 2020 werd door Peter Prak, landelijk k(n)artrekker van deze collectieve woonvorm voor senioren de aankondiging gedaan dat er in Oldenzaal gebouwd gaat worden.  Het gaat om een plan voor 22 woningen en een Hofhuis.

Er werd een zogenaamd bouwteam geformeerd (waarin de landelijke stichting Knarrenhof, aannemer Nikkels en architect INBO) en via het schetsontwerp (SO) naar een definitief ontwerp (DO) gewerkt. Er werden berekeningen gemaakt om de prijs van de woningen te kunnen bepalen, enquetes zijn verstuurd om de gewenste bouwstijl te bepalen (is uiteindelijk de bouwstijl “tuindorp” geworden), de planvorming werd nog verder met de gemeente besproken, gesprekken gevoerd met potentiele belangstellenden. De planning was om na de zomer van 2021 met de bouw te kunnen beginnen…

Het vervolg…

Uiteindelijk wordt de bouw in augustus 2022 gestart! Dat kan omdat op dat moment meer dan 70% van de woningen al is verkocht. En het duurt ook niet lang voordat alle 22 woningen zijn verkocht en de aanstaande bewoners elkaar gaan leren kennen.

De mensen die er gaan wonen komen uit alle windstreken van ons land maar zijn allen gelijk in de opvatting dat deze collectieve woonvorm borg staat voor een warm en stevig sociala netwerk waar je op je oude dag kunt bouwen en vertrouwen.  En dat ook nog eens in het mooie Noordoost Twente.

Hoe nu verder…

Op deze pagina willen we de ervaringen, verhalen en belevenissen van de hofbewoners een plaats geven. Maar voordat dat zover is eerst nog even wat algemene informatie over het collectief wonen in een Noabershof.

Het Thijsniederhof is een complex van woningen met veel gemeenschappelijke voorzieningen: het Hofhuys, de gemeenschappelijke binnentuin. Maar ook zijn de daken, buitenmuren e.d. als gemeenschappelijk te beschouwen. Dat betekent dat er dus een VVE, vereniging van eigenaren, actief is. Deze VVE beslist dus, bij meerderheidsbeslissing, wat de maandelijkse individuele bijdrage zal zijn aan het meerjarenonderhoudsplan, de exploitatiekosten (waterverbruik en electrisch van de gemeenschappelijke ruimten, etc). Het beheer van deze VVE is- zeker in het eerste jaar- uitbesteed aan een professionele partij. Tot zover de “harde kant” van het wonen in het hof.

Dan is er ook nog de “zachte kant” van het wonen in het hof: de VVB, vereniging van bewoners. Deze vereniging houdt zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten voor de bewoners. Dat kan varieren van gezellige bijeenkomsten in het Hofhuys, feestjes, kaartmiddagen (avonden), bierbrouwen (😉), muziek maken, tuinieren (de hoftuin moet worden ingericht en onderhouden). En alles wat er aan bijdraagt dat het wonen in het hof voor iedereen een aangename beleving wordt…

Wil je lid worden?

Laat het ons weten, je bent van harte welkom!