Bron: Tubantia | 13 oktober 2020 | Stephan Scheper

Eerste schop Noabershof Oldenzaal
moet na zomer 2021 de grond in


Op deze locatie aan de Thijsniederweg en Hunenveldlaan moet na de zomer van 2021 de eerste schop de grond in voor de bouw van het Noabershof Olnzl. © Robin Hilberink

OLDENZAAL – Na ruim vijf jaar ‘duwen, trekken en ploeteren’ lijkt de Noabershof Olzl er te gaan komen. Voor een prijs van 300 euro per m2 is de gemeente bereid een perceel op de hoek Thijsniederweg-Hunenveldlaan over te dragen voor de bouw van zo’n wooncomplex voor ‘jonge ouderen’.  

‘Exorbitante’ grondprijs

In de jongste nieuwsbrief van Noabershof meldt voorzitter Ron Ensink dat de oorspronkelijke ambities moesten worden bijgesteld. Volgens hem is dat te wijten aan de sterk gestegen bouwkosten, maar ook aan de ‘exorbitante’ grondprijs (300 euro per m2) die de gemeente vraagt. Wethouder Alida Renkema geeft aan dat het lastig is om een andere grondprijs te hanteren voor een sociaal woningbouwproject. In dat geval zou dat volgens haar ook moeten gebeuren in gevallen waar een mantelzorgwoning wordt gebouwd.

Renkema: „Door het perceel zo klein mogelijk te maken, hebben we geprobeerd om de totale prijs nog te drukken. Bovendien leggen we parkeerplaatsen aan in de openbare ruimte.” Maximaal dertig procent van de woningen aan de Thijsniederweg is bestemd voor de sociale verhuur. Noabershof heeft de ambitie om in elke wijk zo’n woonvorm te realiseren.