op 

Het belang van knarrenhofjes wordt steeds nadrukkelijker gecommuniceerd. In steeds grotere mate ook in de verkiezingsprogrammas  van de landelijke politieke partijen. Het realiseren van knarrenhofjes heeft niet alleen een effect op op de steeds groter wordende problematiek van sociale eenzaamheid,  de -toekomstige- wmo-zorgkosten voor de gemeente maar ook op de lokale woningmarkt! Doorstoom is daarin het toverwoord: uit 1 vrijvallende woning van senioren die verhuizen naar een hof ontstaat een doorstroom en verhuisbeweging van drie!

En hoewel de landelijk politiek daar meer en meer aandacht voor heeft blijft het voor de meeste gemeenten, waaronder Oldenzaal, een lastig op maatschappelijke waarde te beoordelen opgave.  In de gemeentelijke praktijk gaat het eerder om de te realiseren opbrengst op grondverkoop dan de preventieve werking (op wmo-kosten en de woningmarkt).

Op de facebookpagina van CDA Drenthe (link:   https://nl-nl.facebook.com/cdadrenthe/videos/225694635908724/  )  vinden we deze bijdrage. Onder het CDA-verkiezingsmotto “En nu doorpakken”  wordt hier het belang van knarrenhofjes onderstreept! Ook de landelijke lijsttrekker van het CDA, Wopke Hoekstra, laat in de uitzending van “Tijd voor Max” van 8 maart 2021,   weten een fan te zijn van de realisatie van hofjes voor senioren. Een groot deel van de landelijke bouwprogrammering zou aan dit woonconcept moeten worden besteed, aldus Hoekstra. 

Uiteraard zijn wij blij met dit soort uitspraken en steun. Maar daarbij past wel de kanttekening dat je in steun en uitspraken niet kunt wonen! Het komt aan op daden, dus op “nu doorpakken”.  Doorpakken en betaalbare realisatie !!!!! Het is aan gemeenten om nu de daad bij het woord te voegen. 

Hoe dan ook: ons eerste noabershof  in Oldenzaal gaat er komen !