Recent heeft de gemeenteraad inzage gekregen in het zgn exploitieoverzicht. In dat overzicht, dat voor buitenstaanders niet inzichtelijk is, wordt duidelijk hoe de gemeente financieel vaart bij de verkoop van de grond, wat de kosten zijn van het bouwrijp maken en de aanleg van voorzieningen.  Bij de behandeling daarvan merkte wethouder Alida Renkema op dat de vereiste aanpassing van het bestemmingsplan eerst ná de zomer wordt opgestart. Die opmerking veroorzaakte erg veel onrust onder onze leden. Onrust omdat deze planning  consequenties heeft voor de bouwkosten van ons hof.  Zoals iedereen weet stijgen de bouwkosten  Iedere maand vertraging betekent stijgende kosten.  Dat is voor het bestuur aanleiding geweest om haar verhaal te doen in de krant van 8 juni jl.  Ook is er  actief  contact gezocht met de wethouder en de drie coalitiepartijen. Met maar één verzoek: laat de bestemmingsplanprocedure zo snel mogelijk van start gaan.  We wachten nog even af wat dit verzoek gaat opleveren.  Zodra er meer nieuws is zullen we dat hier  publiceren danwel met de belangstellenden delen middels de nieuwsbrief.

We gaan er ondanks de vertraging in het voortraject vanuit dat we begin 2022 kunnen gaan bouwen. Na zes jaar burgerinitiatief moet dat toch lukken. 

Kom op gemeente Oldenzaal !!