Woonconcept Knarrenhof en de gemeentelijke politieke agenda

Noabershof Olnzl heeft aan alle aan de verkiezingen deelnemende partijen in Oldenzaal de volgende vragen voorgelegd:

 

  • Onderschrijven jullie de noodzaak van een knarrenhof voor levensloopbestendig bouwen, voor langer zelfstandig wonen en hofwonen om eenzaamheid te voorkomen?
  • Welke concrete steun kunnen we in de komende raadsperiode van uw fractie verwachten (voor ons eerste hof aan de Thijsniederweg)?
  • Welke concrete steun als het gaat om een initiatief voor een tweede hof in Oldenzaal (veel van onze leden hebben een voorkeur uitgesproken voor een hof in het centrum)?
  • Vinden jullie het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt ook een goede bijdrage om de wooncrisis mee op te lossen?

 

Van alle partijen, met uitzondering van de PvdA, hebben we reacties ontvangen. Hieronder een summiere weergave.

 

De resultaten:

  • Alle politieke partijen onderschrijven, in meer of mindere mate, de bijdrage die een knarrenhof levert aan levensloopbestendig en langer zelfstandig wonen. Het gaat bij de huidige partijen in de gemeenteraad daarbij echter niet alleen om het concept Knarrenhof, zij zien ook andere mogelijkheden. En hoewel alle partijen hun steun betuigen is het wel opvallend dat er slechts twee zijn die zich hardop afvragen waarom het dan zo lang moest duren voordat een eerste hof daadwerkelijk is gerealiseerd. Die vraag treffen we aan bij de VVD en bij de nieuwkomer, Solidair Oldenzaal.  Deze laatste gaat zelfs nog een stap verder en verwijst naar de noodzaak om initiatieven met een aantoonbare maatschappelijke waarde anders te gaan benaderen en behandelen dan standaard commerciële projecten.
  • Als het gaat om steun voor een volgende hof, bij voorkeur in het centrum van Oldenzaal, geven het CDA, de VVD en Solidair Oldenzaal aan dat concreet te steunen en daarin actief mee te willen denken. De andere partijen houden zich op dit punt meer op de vlakte of nemen een afwachtende houding aan.

 

Labels voor de lokale politieke partijen

Als bestuur Noabershof Olnzl hebben we in de richting van onze leden (in een nieuwsbrief maar ook op onze website) de reacties van de verschillende partijen weergegeven. Daar is ook een oordeel aan gekoppeld in welke mate een partij actief kan en wil zijn voor onze ambitie: in elke wijk een noabershof.  Dat oordeel hebben we “vertaald” in labels: pro-actief, actief, re-actief en passief-actief.

WG Oldenzaal Re-actief
CDA Oldenzaal Actief
VVD Actief
Groen Links Passief
PvdA Passief- actief
D’66 Passief
Solidair Oldenzaal Pro-actief

 

Deze labeling is op basis van antwoorden en snuffelen in partijprogramma’s ontstaan.

Re-actief: geen duidelijke stellingname, laat het afhangen van de actualiteit zoals die zich dan voordoet.                                                              Actief: uitgesproken bereidheid om, indien dat nodig is, ondersteuning te bieden.                                                                                                Passief: steunt het concept wel maar gaat niet verder dan het invullen van haar rol als een tweede hof op de raadsagenda komt.                                Passief-actief: sympathie voor het concept maar in de –ontbrekende- beantwoording  niet duidelijk genoeg.                                                            Pro-actief: naast steun en begrip voor het concept ook bereidheid om nog voorafgaand aan een tweede initiatief een politieke principiele discussie aan te gaan.

 

Ook hebben we getracht, door alle antwoorden en programma’s heen lezend, een “Noabershof-gespreksagenda” op te stellen. Daarmee kunnen de partijen die deelnemen aan de coalitiebesprekingen dan hun toezeggingen een stevige politiek-bestuurlijke bodem gevenHoe kan die gespreksagenda eruit zien:

 

  • Onderzoek de oorzaak van de opgetreden vertraging in de realisatie van het eerste hof en pas de behandelprocedures rondom deze (en andere) burgerinitiatieven met een duidelijke maatschappelijke waarde aan.
  • Stel een quotum vast voor de komende raadsperiode als het gaat om levensloopbestendige en betaalbare woningen.  Daarmee wordt de woonvisie in ieder geval een stuk concreter gemaakt. Het sluit ook aan op de wens / visie om in ieder wijk een hof te realiseren.
  • Creëer mogelijkheden voor WBO Wonen om actief aan te kunnen sluiten op het concept van wonen in een hof.