Op woensdag 25 februari jl heeft er een zgn. zoom-bijeenkomst plaatsgevonden waarvoor alle leden een uitnodiging hebben ontvangen. Voor een aantal was dat wel even uitzoeken en vooral ook wennen: hoe werkt dat nu zo’n digitale bijeenkomst? 

Uiteindelijk hebben ruim 3o (van onze 55 leden) aan deze bijeenkomst deelgenomen. Namens de landelijke stichting Knarrenhof kon Peter Prak ons vertellen dat het noabershof aan de Thijsniederweg het achtste hofproject gaat worden in Nederland. Als alles volgens planning verloopt zal de bouw in december/januari van start kunnen gaan. 

Veel zaken zijn aan de orde gekomen in de zoom-bijeenkomst.  Daaronder de bandbreedte van de v.o.n.-prijzen, de bouwstijl (de definitieve keuze is gevallen op de zgn. Tuindorp-bouwstijl), de meerwaarde clausule, de reserveringsovereenkomst, etc. Een meer gedetailleerd verslag van de bijeenkomst, inclusief de diapresentatie, zal aan alle leden worden toegezonden. 

In de komende weken gaat het wel spannend worden voor de geineteresseerde leden :  de individuele gesprekken staan namelijk in de planning. Daarin zal de daadwerkelijke belangstelling worden gepolst, de motivatie en de kavelvoorkeur. Dat gaat dan leiden tot de vaststelling van een reserveringsovereenkomst.