Het hoogste punt is bereikt!

De aannemer, Nikkels uit Twello, heeft inmiddels het hoogste punt bereikt.  Het gehele project van 22 woningen bestaat uit drie bouwblokken en het hoogste punt is bereikt op het bouwblok A. Het blok dat direct aan de Thijsniederweg grenst.

Qua bouwtempo zit er tussen de bvouwblokken een “faseverschil”van 4 weken. Dus nadat het dak is geplaatst op blok A zal 4 weken later het dak op blok B volgen. En 4 weken daarna weer het dak op blok C. 

De bouw verloopt voorspoedig en op schema. En als er geen extreme weersomstandigheden op gaan treden dan zal de oplevering in juni/juli 2024 gaan plaatsvinden.