De bouwfase komt steeds dichterbij !

Op 31 mei jl. liep de termijn voor het indienen van zienswijzen (= bezwaren) op het bestemmingsplan Noabershof Thijsniederweg af.  Er zijn GEEN zienswijzen ingediend dus de bestemmingsplanwijziging kan worden doorgevoerd.  De eerstvolgende stap is nu het opstellen en indienen van een verzoek voor de omgevingsvergunning, kortweg de bouwvergunning.

Recentelijk heeft ook de gemeenteraad -unaniem- ingestemd met het verstrekken van een krediet om de kavel bouwrijp te maken.  Dus ook dat is nu formeel geregeld.

Het is nu aan onze landelijke stichting Knarrenhof om de volgende stappen te gaan ondernemen.  In de richting van de gemeente is dat dus de omgevingsvergunning. In de richting van de geinteresseerde potentiele bewoners is dat het opstellen en aanbieden van de reserveringsovereenkomst.  Dat gaat, naar verwachting, binnenkort dan ook gebeuren.  Voorwaarde daarbij is, uiteraard, dat er ook een reele bandbreedte kan worden afgegeven: wat gaat een woning kosten?  De beoogde aannemer, de firma Nikkels uit Twello, is daar op dit moment aan het rekenen.