Belangstelling voor het wonen in een Oldenzaals hof? Dat kun je nu nog kenbaar maken!

Het is inmiddels zichtbaar voor iedereen:  aan de Thijsniederweg wordt druk gewerkt aan het bouwrijp maken.  Op dit kavel zal het eerste hof, een noabershof (in de wandelgangen ook wel knarrenhof genoemd) van Oldenzaal, gerealiseerd gaan worden. De ontwikkeling van dat hof, de realisatie en de toewijzing/verkoop is in handen van de landelijke stichting Knarrenhof.  Het gaat om 22 woningen plus een gemeenschappelijk hofhuis.  De woningen worden aangeboden in drie verschillende breedtes: 6,40 m, 7,20 m en 8,40 m. Op dit moment wordt de belangstelling geinventariseerd. De ervaring van Knarrenhof leert dat voor de daadwerkelijke verkoop van de woningen een groot aantal reacties nodig is. Meer reacties dan het aantal dat inmiddels bij Knarrenhof bekend is. DUS: als je belangstelling hebt voor het wonen in dit hofconcept, als je belangstelling hebt voor Oldenzaal,…… nu is het moment om dat kenbaar te maken. Het kan nog !                                                                       Wat moet je daarvoor doen: meld je aan bij de landelijke stichting (via de website www.knarrenhof.nl , betaal eenmalig €15, geef aan dat je belangstelling hebt voor een woning in Oldenzaal).