Het bouwrijp maken is gestart !

Op 22 augustus, dus direct na de bouwvakvakantie, zijn de eerste werkzaamheden verricht om ons kavel bouwrijp te maken. Er is geëgealiseerd en er zijn piketpaaltjes geplaatst.  Daarmee is een eerste zichtbaar bewijs geleverd voor de bouw van het eerste noabershof in Oldenzaal. Achter de schermen wordt nu nog verder overlegd en afgestemd met de gemeente over welstand, toetsing van het bouwplan aan het -inmiddels aangepaste- bestemmingsplan en de aanvraag van de omgevingsvergunning. We verwachten dat deze stappen zodanige vordering maken dat nog in september met belangstellenden over reserveringsovereenkomsten kan worden gesproken.  Wordt vervolgd.