Door Noabershof Olnzl | 21 september 2020

Informatiebijeenkomst op 21 september 2020

Via een enquête waren belangstellenden voor een woning op de locatie Thijsniederweg uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Aanwezig van Knarrenhof waren Peter Prak, de voorman/projectmaker van Knarrenhof en Manon Overdijk, procesregelaar voor o.a. Oldenzaal.

Deze bijeenkomst is het startpunt van de bouwfase van het Noaberhof.Olnzl (NHO).

In september 2021 zal gestart worden met de bouw van een hof aan de Thijsniederweg. Voor de toewijzing van een woning hanteert de landelijke stichting Knarrenhof de volgorde van inschrijving bij Knarrenhof. Daarbij hebben leden van de Oldenzaalse vereniging Noabershof Olnzl (NHO) voorrang.

Huurwoningen?

Ja, de WBO neemt waarschijnlijk 4-5 woningen voor zijn rekening, bestemd voor sociale huur. De definitieve beslissing hierover zal eind 2020 genomen worden. Als dit toch niet door zou gaan, wordt geprobeerd of dit aantal woningen via sociale koop verkocht kan gaan worden. De WBO heeft in Oldenzaal een achterstand in levensloopbestendige woningen dus dit zou een goed passend aanbod zijn. Voor de toewijzing van de huurwoningen is van belang dat ze ingeschreven staan bij Knarrenhof, lid zijn van NHO én bij de WBO erkend worden als woningzoekenden voor een sociale huurwoning. Daarvoor moet men dus contact opnemen met de WBO

Koopwoningen?

Er zullen 17-18 koopwoningen woningen worden gebouwd. De kopers betalen bij de koop de gemeenschappelijke voorzieningen zoals het Hofhuis.
Kopers en huurders leveren samen een actieve bijdrage aan het functioneren van het hof.

Er komt een Vereniging van Eigenaren (VVE) voor de koopwoningen. Voor het hele hof is er een vereniging van bewoners voor zowel kopers als huurders. Het lidmaatschap kost ongeveer 45 euro p.m. voor eigenaren, en 14 euro p.m. voor huurders (de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten)

Knarrenhof als ontwikkelbedrijf gaat het hof bouwen, geeft de bouwopdracht en daar kopen wij dus de huizen van.

Peter Prak geeft uitleg over de structuur van Knarrenhof. Tijdens het hele bouwproces is Manon Overdijk voor ons aanspreekpunt. Door corona is er in Oldenzaal vertraging opgetreden maar nu gaat men er mee aan de slag.

Vereniging Noaberhof Olnzl

Deze functioneert als “locatiefinder” en “kartrekker” om het wonen in een hof met een inclusieve woonvorm à la knarrenhof mogelijk te maken. In 2016 hiermee begonnen als burgerinitiatief. Nog steeds zijn we in gesprek met de plaatselijke politiek om het eerste hof aan de Thijsniederweg haalbaar en betaalbaar te maken voor meerdere inkomensgroepen.

De start van de bouw aan de Thijsniederweg

De start van de bouw staat gepland voor september 2021, de woningen van 7,20m breed zullen ca 279.000 euro kosten (voorlopige prijsindicatie). Terrassen worden 3 m diep. Er zijn ook woningen mogelijk van 8.40m breed. Huurwoningen max. 6.30m breed ivm max. kostprijs.

Knarrenhof heeft in overleg met de welstandcommissie Oldenzaal de ruimte gekregen tot eigen invulling m.b.t. architectuur, kleur enz. In dit overleg zijn de volgende bouwstijlen besproken: -Tuindorp, -Engelse landschapsstijl, -Twents Knarrenhof (zie bv boerderij-woningen in de Gravenes) De keuze wordt aan de definitieve bewoners nog voorgelegd.

Duurzaam bouwen

De huizen worden bijna energieneutraal (BENG) en duurzaam gebouwd, Energielabel A.

Er wordt gedacht over de mogelijkheid, een warmtepomp te leasen. De kosten zullen gemiddeld overeenkomen met wat je nu aan energie betaalt.  Er komen 34 parkeerplekken voor 22 woningen, dit is de gemeentelijke norm. Er wordt gedacht over ‘grasparkeren’, voor als het nodig is. Hoe meer groen, hoe beter.

De bergingen: Iedere berging heeft een eigen elektriciteitsvoorziening, aangesloten op je eigen meter.

Het bouwteam bekijkt de wensen en voorkeuren en de verkaveling.

Voor Knarrenhof geldt: eerst de mensen, dan de wensen, dan de stenen.

Er volgen vanaf nu drie opeenvolgende stappen:

  1. Er wordt een schetsontwerp (SO) gemaakt, waarin duidelijk wordt hoe de woningen eruit gaan zien. Je kunt dan een woning reserveren. Knarrenhof vraagt dan een eerste inleg van 1.000 euro. 4 weken later worden de reserveringsgesprekken gevoerd.
  2. Daarna komt er een voorlopig ontwerp (VO) Keuze van woning, aangeven van gevels, 2e of 3e toilet, 2e badkamer, enz. Hierbij inleg 1.500 euro.
  3. Definitief ontwerp (DO) De verkoopstukken worden gemaakt. Dan een inleg 2.500 euro.

In maart-april 2021 start de verkoop. De bouw start najaar 2021.
De inlegbedragen wordt in mindering gebracht op de koopprijs.
Als je tussentijds afhaakt, ben je je inleg (gedeeltelijk) kwijt. Wordt er een nieuwe koper gevonden, dan krijg je je geld terug.
Als 70% van de woningen verkocht is, gaat men met de bouw beginnen.
Hoe eerder voldoende mensen een woning kopen, hoe eerder het bouwmateriaal kan worden ingekocht.