Het begin is er !!!

Op 9 februari 2023 is/wordt het bouwbord onthuld. Daarop is voor iedereen zichtbaar dat op het inmiddels bouwrijp gemaakte kavel het eerste noabershof van Oldenzaal gerealiseerd gaat worden.  Het hof zal de naam gaan dragen van Thijsniederhof.   Realisatie en verkoop  gebeurt door de landelijke stichting Knarrenhof. De bouw wordt gedaan door aannemer Nikkels uit Twello

In totaal zullen er 22 woningen worden gerealiseerd plus één gemeenschappelijke ruimte het Hofhuys.  De woningen worden in drie verschillende maatvoeringen aangeboden maar de architectuur is bij alle woningen dezelfde, nl dat van de zogenaamde Twentse tuindorpstijl. .

De landelijke organisatie Knarrenhof heeft het verkoopproces opgestart.  Daarvoor zijn alle landelijk ingeschreven belangstellenden voor wonen in een hof benaderd.  De ervaring vanuit voorgaande projecten leert namelijk dat de snelheid van het verkoopproces positief wordt beinvloed door een groot aantal belangstellenden aan te schrijven en te informeren.  En snelheid van handelen en voortgang in de realisatie van het hof aan de Thijsniederweg is, na een voorbereiding van ruim 5 jaar, ook in het belang van de k(n)artrekkers van het eerste uur.   Het bovenstaande neemt echter niet weg dat geadviseerd wordt aan nog niet ingeschreven Oldenzalers met interesse voor een woning in dit hof zich alsnog aan te melden bij de landelijke stichting Knarrenhof (inschrijven kan via de website www.knarrenhof.nl  en tegen een eenmalige betaling van €15).

Een informatiepakket Noabershof Oldenzaal (met verkavelingen, VON-prijsindicaties, artist impressions) is beschikbaar voor hen die zich aanmelden voor een woning in Oldenzaal.