Nu de realisatie van het Thijsniederhof (volgens het Knarrenhof-concept) een aanvang heeft genomen gaat de lokale vereniging Noabershof Olnzl zich richten op de promotie en realisatie van meer collectieve woonvormen in Oldenzaal. Daarbij zoeken we heel nadrukkelijk de verbinding met de politiek en het gemeentebestuur (we participeren in de “denktank” rondom het thema Wonen,Zorg en Welzijn) , de woningbouwvereniging, de zorgorganisaties. We doen dat vanuit de visie dat de vergrijzing en ontgroening, de knelpunten op de zorgmarkt en de woningmarkt en het verdwijnen van het verzorgingshuis vragen om woonvormen waarin zelfredzaamheid en langere zelfstandigheid een goede basis vinden.

We realiseren ons dat er veel verschillende vormen van collectief wonen bestaan en mogelijk zijn. Van kleinschalig tot grootschalig. Ook zijn er tal van verschillende verschijningsvormen en kan de bewonerssamenstelling zeer uiteenlopen. Noabershof Olnzl sluit op voorhand niets uit omdat slechts één ding telt: noaberschap.

Wil je ons in deze visie en opdracht steunen, meld je dan aan als lid!!!!