Het bouwrijp maken is gestart !!

Het bouwrijp maken is gestart !!

Het bouwrijp maken is gestart ! Op 22 augustus, dus direct na de bouwvakvakantie, zijn de eerste werkzaamheden verricht om ons kavel bouwrijp te maken. Er is geëgealiseerd en er zijn piketpaaltjes geplaatst.  Daarmee is een eerste zichtbaar bewijs geleverd voor de...
Bouw Tijlshof in Hasselt vordert!

Bouw Tijlshof in Hasselt vordert!

Bouw Tijlshof in Hasselt vordert! “Onze”aannemer, de firma Nikkels uit Twello, vordert heel snel met de bouw van het Tijlshof in Hasselt. Bijgaande foto’s geven een impressie van het Tijlshof. Qua bouwstijl komt het dicht(er) in de buurt van de...
Het bouwen komt steeds dichterbij!!

Het bouwen komt steeds dichterbij!!

De bouwfase komt steeds dichterbij ! Op 31 mei jl. liep de termijn voor het indienen van zienswijzen (= bezwaren) op het bestemmingsplan Noabershof Thijsniederweg af.  Er zijn GEEN zienswijzen ingediend dus de bestemmingsplanwijziging kan worden doorgevoerd.  De...
Het bouwen komt steeds dichterbij!!

Grondcontract is getekend!

Grondcontract is getekend! Op 7 maart jl. is de koopovereenkomst voor de kavel aan de Thijsniederweg getekend! Onderstaand  persbericht is door de gemeente Oldenzaal opgesteld:  In het bijzijn van vertegenwoordigers van Knarrenhof heeft wethouder AlidaRenkema vandaag...