Het bouwrijp maken is gestart !!

Het bouwrijp maken is gestart !!

Het bouwrijp maken is gestart ! Op 22 augustus, dus direct na de bouwvakvakantie, zijn de eerste werkzaamheden verricht om ons kavel bouwrijp te maken. Er is geëgealiseerd en er zijn piketpaaltjes geplaatst.  Daarmee is een eerste zichtbaar bewijs geleverd voor de...
Het bouwen komt steeds dichterbij!!

Het bouwen komt steeds dichterbij!!

De bouwfase komt steeds dichterbij ! Op 31 mei jl. liep de termijn voor het indienen van zienswijzen (= bezwaren) op het bestemmingsplan Noabershof Thijsniederweg af.  Er zijn GEEN zienswijzen ingediend dus de bestemmingsplanwijziging kan worden doorgevoerd.  De...