Het hoogste punt is bereikt!

Het hoogste punt is bereikt!

Het hoogste punt is bereikt! De aannemer, Nikkels uit Twello, heeft inmiddels het hoogste punt bereikt.  Het gehele project van 22 woningen bestaat uit drie bouwblokken en het hoogste punt is bereikt op het bouwblok A. Het blok dat direct aan de Thijsniederweg grenst....
Bodemwarmtepompen – voorbereiding

Bodemwarmtepompen – voorbereiding

Fase 1: slaan van putten voor de warmtepompen. Deze week (maandag 3 juli 2023) is de onderaannemer van start gegaan met het slaan van putten voor de bodemwarmtepompen.  Elke woning in het hof zal van een eigen bodemwarmteinstallatie worden voorzien. In totaal gaat het...
DE bouw is van start gegaan !

DE bouw is van start gegaan !

De bouw is van start gegaan! De aannemer, Nikkels uit Twello, is vandaag -vrijdag 9 juni- gestart met de nodige voorbereidingen voor de bouw.  De bouwhekken worden geplaatst en er bouwstroomkasten geplaatst.  Begin juli zullen de bodembronnen worden geboord voor de...
Start bouw in zicht !!!!!

Start bouw in zicht !!!!!

is Begin bouw in zicht! Start bouw van het eerste hof in / van Oldenzaal komt in zicht nu ruim 90% van de beschikbare woningen zijn / worden verkocht.  Op dit moment (19 april 2023) is er nog één woning waar geen reservering op rust, woning nummer 14.  Dat vormt...
Wij gaan bouwen !!!!!

Wij gaan bouwen !!!!!

Het begin is er !!! Op 9 februari 2023 is/wordt het bouwbord onthuld. Daarop is voor iedereen zichtbaar dat op het inmiddels bouwrijp gemaakte kavel het eerste noabershof van Oldenzaal gerealiseerd gaat worden.  Het hof zal de naam gaan dragen van Thijsniederhof. ...