Wij gaan bouwen !!!!!

Wij gaan bouwen !!!!!

Het begin is er !!! Op 9 februari 2023 is/wordt het bouwbord onthuld. Daarop is voor iedereen zichtbaar dat op het inmiddels bouwrijp gemaakte kavel het eerste noabershof van Oldenzaal gerealiseerd gaat worden.  Het hof zal de naam gaan dragen van Thijsniederhof. ...
Verkoopproces hofwoningen van start!

Verkoopproces hofwoningen van start!

Verkoop hofwoningen gaat van start. In de afgelopen maanden heeft iedereen kunnen zien dat het kavel aan de Thijsniederweg bouwrijp is gemaakt voor de realisatie van het eerste noabershof in Oldenzaal. In de volksmond ook wel bekend staand als Knarrenhof.  Het...
Het bouwrijp maken is gestart !!

Het bouwrijp maken is gestart !!

Het bouwrijp maken is gestart ! Op 22 augustus, dus direct na de bouwvakvakantie, zijn de eerste werkzaamheden verricht om ons kavel bouwrijp te maken. Er is geëgealiseerd en er zijn piketpaaltjes geplaatst.  Daarmee is een eerste zichtbaar bewijs geleverd voor de...
Het bouwen komt steeds dichterbij!!

Het bouwen komt steeds dichterbij!!

De bouwfase komt steeds dichterbij ! Op 31 mei jl. liep de termijn voor het indienen van zienswijzen (= bezwaren) op het bestemmingsplan Noabershof Thijsniederweg af.  Er zijn GEEN zienswijzen ingediend dus de bestemmingsplanwijziging kan worden doorgevoerd.  De...